menu dblex
kannstöpa
verb
blöta och stöta
diskutera
älta
dryfta
klyva näbb
politisera
prata i vädret
teoretisera

Alla synonymer går att klicka på.