menu dblex
kampvilja
substantiv
moral
motståndskraft
sisu
stridsvilja
stridslystnad
aggressivitet
blodtörst
uthållighet

Alla synonymer går att klicka på.