menu dblex
kamma in
verb
förtjäna
vinna
häva in
förskaffa sig

Alla synonymer går att klicka på.