menu dblex
kallhamrad
adjektiv
hårdhjärtad
förhärdad
hänsynslös
känslolös
cynisk
hård
hårdkokt
tuff
hårdfjällad

Alla synonymer går att klicka på.