menu dblex
kalla inför rätta
verb
instämma

Alla synonymer går att klicka på.