menu dblex
kalla fram
verb
kalla in
inropa
kalla upp

Alla synonymer går att klicka på.