menu dblex
kalamitet
substantiv
olycka
missöde
olycksfall
malör
tragedi
katastrof
nöd
spektakel

Alla synonymer går att klicka på.