menu dblex
kal fläck
substantiv
måne
mista

Alla synonymer går att klicka på.