menu dblex
köpa på kredit
verb
ta på konto
ta på kredit
krita
kritsa
låta skriva upp

Alla synonymer går att klicka på.