menu dblex
substantiv
rad
fil
led
ström
linje
följe
svans
led av väntande
turordning
väntelista
eftertrupp
sladd

Alla synonymer går att klicka på.