menu dblex
känsloutbrott
substantiv
paroxysm
I uttryck
få ett känsloutbrott

Alla synonymer går att klicka på.