menu dblex
känslolöshet
substantiv
slöhet
apati
dysestesi
stupor

Alla synonymer går att klicka på.