menu dblex
känna sig väl till mods
verb
trivas
vara vid gott mod

Alla synonymer går att klicka på.