menu dblex
känna sig träffad
verb
ta åt sig

Alla synonymer går att klicka på.