menu dblex
känna sig tom i huvudet
verb
ha svårt för att tänka klart

Alla synonymer går att klicka på.