menu dblex
känna sig
verb
befinna sig
vara

Alla synonymer går att klicka på.