menu dblex
känna igen
verb
upptäcka
identifiera
utpeka
vidkännas

Alla synonymer går att klicka på.