menu dblex
justis
substantiv
rättsskipning
lagskipning
rättsväsen
rättvisa

Alla synonymer går att klicka på.