menu dblex
just inte
fras
allt annat än
minst av allt
inte så värst
näppeligen

Alla synonymer går att klicka på.