menu dblex
jaktområde
substantiv
revir
jaktmark
jakt

Alla synonymer går att klicka på.