menu dblex
järnhård
adjektiv
sträng
oböjlig
obarmhärtig
bister
orygglig
fastslagen
orubblig
okuvlig
obönhörlig

Alla synonymer går att klicka på.