menu dblex
jämsides
adverb
sida vid sida
i kapp
i jämbredd
parallellt
jämnlöpande
på samma gång
därjämte
samtidigt
på samma gang
jämsides
preposition
utefter
I uttryck
jämsides därmed
jämsides med
placera jämsides

Alla synonymer går att klicka på.