menu dblex
jämngod
adjektiv
jämställd
likvärdig
lik
jämbördig
jämspelt
lika god
likadan
adekvat
ekvivalent
motsvarande
lika
Alternativ stavning
jämgod
I uttryck
vara jämngod med

Alla synonymer går att klicka på.