menu dblex
jämlik
adjektiv
jämbördig
jämställd
likställd
lika god
likvärdig
likaberättigad
egal
över en mall
över en kam
Se även
jämlike

Alla synonymer går att klicka på.