menu dblex
jämka sig
verb
rätta sig efter
anpassa sig
foga sig efter
ge med sig
vara medgörlig

Alla synonymer går att klicka på.