menu dblex
jämka ihop
verb
sammanjämka
förena
föra ihop
hopföra
närma
närma till varandra

Alla synonymer går att klicka på.