menu dblex
jämförelsevis
adverb
förhållandevis
ganska
relativt
tämligen
skäligen
någorlunda
rätt så
efter omständigheterna
proportionsvis

Alla synonymer går att klicka på.