menu dblex
iståndsätta
verb
reparera
restaurera
förbättra
laga
renovera
upprusta
bo

Alla synonymer går att klicka på.