menu dblex
iskall
adjektiv
förfrusen
genomfrusen
stelfrusen
isig
bitande kall
isande
oberörd
kall
känslolös
cynisk
ovänlig

Alla synonymer går att klicka på.