menu dblex
iscensättning
substantiv
regi
uppsättning
inscenering
utstyrsel

Alla synonymer går att klicka på.