menu dblex
irreguljär
adjektiv
oregelbunden
oregelmässig
abnorm
regelstridig
heteroklitisk
icke organiserad
sporadisk

Alla synonymer går att klicka på.