menu dblex
inverkan
substantiv
inflytande
påverkan
influens
intryck
påtryckning
tryck
verkan
I uttryck
ha inverkan
skadlig inverkan

Alla synonymer går att klicka på.