menu dblex
inverka på
verb
påverka
influera
bearbeta

Alla synonymer går att klicka på.