menu dblex
invention
substantiv
uppfinning
idé

Alla synonymer går att klicka på.