menu dblex
invånare
substantiv
hyresgäst
inneboende
bofast person
inbyggare
medborgare
befolkning
folk
bebyggare
innebyggare
inföding
invånare
substantiv
själar

Alla synonymer går att klicka på.