menu dblex
intränga i
verb
invadera
falla in

Alla synonymer går att klicka på.