menu dblex
intränga
verb
inbryta
bryta in
infalla
I uttryck
djupt intränga
intränga i

Alla synonymer går att klicka på.