menu dblex
inträffa samtidigt
verb
beledsaga

Alla synonymer går att klicka på.