menu dblex
intolerans
substantiv
nedsatt motståndskraft
ofördragsamhet
fanatism
trosnit
ensidighet
åsiktsförtryck

Alla synonymer går att klicka på.