menu dblex
intention
substantiv
syfte
avsikt
uppsåt
tendens
föresats
plan
ändamål
syftemål
böjelse

Alla synonymer går att klicka på.