menu dblex
inte vilja vara med om
verb
motsätta sig

Alla synonymer går att klicka på.