menu dblex
inte veta vart man skall vända sig
fras
rådlös

Alla synonymer går att klicka på.