menu dblex
inte tillbakavisa
verb
motta

Alla synonymer går att klicka på.