menu dblex
inte passa ihop
verb
skära sig

Alla synonymer går att klicka på.