menu dblex
inte hålla tätt
verb
läcka
rinna
blöta
låta rinna ut
yppa

Alla synonymer går att klicka på.