menu dblex
inte fullfölja
verb
lägga ned

Alla synonymer går att klicka på.