menu dblex
inte dess mindre
fras
likväl

Alla synonymer går att klicka på.