menu dblex
inte bli av
verb
rinna ut i sanden
gå om intet

Alla synonymer går att klicka på.