menu dblex
intagen av
adjektiv
kär

Alla synonymer går att klicka på.