menu dblex
intaga någons plats
verb
ersätta
fylla någons plats
inta någons plats
träda i stället för

Alla synonymer går att klicka på.